Hier gaan dit oor daardie ekstra tjoppie!


Om in die volgende dekade te oorleef, gaan aan elke boer groot uitdagings stel. Hy sal doelgerig vir die toekoms moet beplan, anders sal hy nie die mas opkom nie. Daar is tans sowat 35 000 kommersiële boere in Suid-Afrika. Ekonome voorspel dat dit tot so min as 10 000 boere in die nabye toekoms kan afneem. Die vraag is of ek en jy deel sal wees van dié wat bly of gly.

Onderbenutte bate

Een van die grootste onderbenutte bates waaroor baie boere beskik, is hul veekomponent. Baie van ons boere het beeste en skape, maar waarmee boer ons regtig?

  • Die beesboer se uitdaging moet wees dat hy ook met sy veld moet boer. Pas jou weiding op. Sodoende is jou plaas groter en produseer jy meer vleis. Jy moet verstaan dat ’n bees elke dag gemiddeld 3% van sy liggaamsgewig vreet. Jy kan dus bepaal hoeveel vleis jy kry, en aangesien dit is wat jy verkoop, sal dit bepaal wat jou veld werd is.
  • Ons sê: “My speenkalwers het 240kg geweeg!” My buurman sê: “Myne het 260kg geweeg.” Ek gebruik vanjaar ras A-bulle en volgende jaar ras B-bulle, want ek wil die hoogste speengewig hê. Die verskil is dat my buurman op nege maande speen, en ek op sewe maande. ’n Mens moet appels met appels vergelyk.
  • Deur kalwers te lank by die koeie te hou ter wille van die groei van die kalf, word die koei se kondisie benadeel. Die koei gaan gevolglik met swak reserwes die winter in.
  • Óf die koei kalf waarskynlik nog, maar raak nie gou weer beset nie. Haar siklus skuif aan en sy kalf eers later – as sy nie oorslaan of vrek nie.
  • Het jy al daaraan gedink om jou koeie en kalwers te weeg wanneer jy hulle speen? Kyk wat is die persentasie van die kalf se gewig teenoor dié van die ma. Waarom is sommige se verhouding 55% en ander 43%? Onthou, die koei eet 3% van haar liggaamsgewig elke dag, en produseer dalk ’n speenkalf van 43% van haar gewig. Moet haar asseblief nie summier slag nie!
  • Dalk kalf sy nie elke jaar nie? Die tussenkalfperiode word dan langer as 400 dae. Hoeveel kilogram vleis het sy vir jou geproduseer as sy oorslaan?
  • Kyk jy net na speengewig? Wat is jou verlies as gevolg van die aanpasbaarheid van die ras waarmee jy boer by jou omgewing?
  • Is jou kudde vry van besmetlike misgeboorte (BM)? Is jou kudde trichomonas-vry?

Beplan vir sukses

By Boshoff Bonsmara selekteer ons vir diere wat genoeg melk het, sterk groei en ’n lengte-tot-hoogte-verhouding (LHV) van 1,2 en meer het. Dit is “boerbeeste” wat nie ná sewe jaar geslag moet word omdat die koeie se tande geslyt is nie. Dit is nie ’n bees wat oorslaan solank sy ’n suipkalf het nie. Dit is ’n bees wat nie in die winter kroes word en by die voerbak wil staan, anders vrek sy nie. Boshoff Bonsmaras se kudde is gefokus op ’n groter tipe dier wat beter by Hoëveldomstandighede aangepas is.

Die fokus vir die toekoms is reeds daar. Ons het vier jaar gelede ons eerste poenabul vir die kudde gekoop en sal oor twee jaar die eerste poena Bonsmarabulle beskikbaar hê. Met ’n verdere oorname van die kudde van dr Gustav Trumpelman, het ons onlangs een van die beter Bonsmara poena-kuddevaars bekom, naamlik HDT 13-007. Die laaste van sy bulle word op ons veiling aangebied.

Beplan met vertroue

Jy kan met vertroue beplan om deel te wees van die suksesvolle boere van môre. Die genetika van Boshoff Bonsmaras kan jou daarmee bystaan.

terug na hoofblad