Geskiedenis van Boshoff Bonsmara


JanRetha Bonsmaras het ‘n lang geskiedenis wat so vêr teruggaan as 1 September 1977 toe Bosberg Boerdery by die genootskap aangesluit het. In 1994 het die familie-boerdery ontbind en het Jan en Retha Boshoff op 1 Augustus 1994 lid van die Bonsmara genootskap geword.

In 1977 is die kudde uit Afrikaner en Suid-Devon koeie begin met kuddebulle wat aangekoop is vanaf John Briston, Denis Ballen en Gerhard Boon. Hoewel Jan en Retha glad nie in die begin jare direk betrokke was by die beesboerdery nie was dit die vriendskap van hul bure wyle Jannie en Bettie Bezuidenhout wat op daardie stadium die Bonsmara Stoet by Hyme Snipelisky bestuur het, wat later die AM Farms Stoet geword het, wat die vuurtjie aangesteek het.

In 1994 begin Jan en Retha hul stoet onder die naam van JanRetha en word die helfte van Bosberg Boerdery se diere na hul oorgedra. Foute is lesse wat hul geleer het maar hul is dankbaar vir mense soos Oom Albert van Rensburg wat hul vir baie jare bygestaan het, en ook vir die beeste wat hulle by hom kon koop. Die kudde is uitgebrei met diere wat aangekoop is vanaf Ehlerskroon, Danolt van Dr. Danie Nolte en Dr. Wesson van Rensburg se kudde.

Bulle is aangekoop van Johan Breughium, Wesson van Rensburg, Hasie Haasbroek, Dr Danie Nolte, Lourens Rulfe en Andre Hall. Nou onlangs is bulle van Proveld, Genepoel en Gustav Trumpelman aangekoop.

Onlangs het ons tesame met Manie Lourens van Reman Bonsmaras die nie-poena diere van Bostrum Bonsmaras (Gustav Trumpelman en Seuns) aangekoop wat ons die geleentheid gegee het om ons genepoel verder te verbreed.

Van links is Jan se dogter, Ester Hertzog, wat aan die stuur van die boerdery se administrasie is. By haar is haar man, Barry, Jan se seun, Chris, en Retha en Jan

Van links is Jan se dogter, Ester Hertzog, wat aan die stuur van die boerdery se administrasie is. By haar is haar man, Barry, Jan se seun, Chris, en Retha en Jan.

In 2013 het Jan en Retha se seun Chris ook by die genootskap aangesluit en die naam Boshoff Bonsmaras wat ons nou reeds lankal as deel van ons besigheid bemark amptelik gevestig toe hy sy stoetnaam as Boshoff Bonsmaras geregistreer het. Hy het egter unieke geleetheid gekry toe ‘n goeie vriend van ons wat suiwer Bonsmaras komeersieel vir baie jare van hoë standard geboer het sy veeboerdery gestaak het en Chris al sy verse kon bekom om sodoende sy eie gene kudde kon begin.

Op 1 Desember 2013 sluit Barry Hertzog en sy vrou Ester (Jan en Retha se jongste dogter) by ons aan. Wat ‘n voorreg!

Dr. Danie Nolte, vroëer van Danolt Bonsmaras is ons baie dank aan verskuldig vir sy advies as veearts waarvoor hy nie vergoeding verlang nie. Daar is dalk nie baie gesê van die beeste self nie maar meer oor waar ons vandaan kom. Die leuse van Bonsmara lees: “Jy moet meet om te weet.” Dus kan ons met reg sê dat Boshoff Bonsmara of te wel JanRetha Bonsmaras weet waarheen ons oppad is. Ons wil gemeet word in die toekoms want ons glo ons sal steeds meer en meer met genade van bo beeste teel wat hoof in aanvraag sal wees.

Ons glo dat daar met vertroue op God vir ons almal ‘n blink toekoms wag.

terug na hoofblad